สินค้ามีในสต็อก จัดส่งไม่เกิน 7 วัน


1.ไปรษณีย์ไทย ( ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง) อัตราค่าส่งตามน้ำหนักสินค้า
2.ขนส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า
(ลูกค้าเป็นผู้ชำระมีทั้งแบบต้นทางและแบบปลายทาง)
ค่าขนส่งตามน้ำหนักและระยะทาง

ได้รับสินค้า ภายใน 1-3 วัน
ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าได้ที่ 0-2515-9091

เนื่องด้วย บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์  ได้มีนโยบายการรับประกันสินค้า ในกรณีที่เกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ และความชำรุด เสียหายที่เกิดจากการขนส่งเท่านั้น  เพื่อ แสดงความรับผิดชอบดังกล่าว ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า  โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน  นับจากวันที่ได้รับสินค้า
วิธีการ
  • แจ้งขอเปลี่ยนสินค้า และส่งสินค้ากลับมายัง บริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน ตามที่อยู่บริษัทฯ               
  • ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมคำอธิบายสาเหตุการคืนสินค้า  ทาง 0-2515-9091


**
ทางบริษัทฯไม่รับสินค้าคืนในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานของผู้ซื้อ **


บริษัทฯ สัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
บริษัท หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ


บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในติดต่อ
กับท่าน และอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับท่าน
บริษัทฯ ยืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี จะไม่อนุญาติให้
บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้เด็ดขาด


บริษัทฯ อาจจะมีการส่งข้อมูลแก่ท่าน เช่น โปรโมชั่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตามอีเมล์
และเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้


หากคุณมีข้อสงสัย หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อมาที่ wir@rpcthai.com