ตู้จ่ายน้ำมัน
ถังน้ำมัน
อุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน
อุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำมัน
เครื่องวัดระดับน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน (Automatic Tank Gauging)
ระบบควบคุมการขายน้ำมันอัตโนมัติ POS
เครื่องเติมลมอัตโนมัติ
สินค้าโปรโมชั่น
ยี่ห้อ Tatsuno
หมวดสินค้า ตู้จ่ายน้ำมัน ยี่ห้อ Tatsuno
 
 
ชื่อสินค้า : SUNNY GII
รายละเอียด :
ราคา : บาท
สินค้าคงเหลือ : ไม่มี
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
 
 

รายละเอียด : รุ่น Sunny GII

Types : เป็นตู้จ่ายอีเลคโทรนิคทรง (ทรงเตี้ย) มีทั้ง ระบบ Suction  

1111LP   1H/1P
1222LP   2H/1P
2222LP   2H/2P