ตู้จ่ายน้ำมัน
ถังน้ำมัน
อุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน
อุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำมัน
เครื่องวัดระดับน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน (Automatic Tank Gauging)
ระบบควบคุมการขายน้ำมันอัตโนมัติ POS
เครื่องเติมลมอัตโนมัติ
สินค้าโปรโมชั่น
ถังน้ำมันใต้ดิน 2 ชั้น
หมวดสินค้า ถังน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน 2 ชั้น
 
 
ชื่อสินค้า : ถังน้ำมันใต้ดินขนาดความจุ 10,000 ลิตร
รายละเอียด :
ราคา : บาท
สินค้าคงเหลือ : ไม่มี
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ยังไม่รวมค่าจัดส่ง