ตู้จ่ายน้ำมัน
ถังน้ำมัน
อุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน
อุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำมัน
เครื่องวัดระดับน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน (Automatic Tank Gauging)
ระบบควบคุมการขายน้ำมันอัตโนมัติ POS
เครื่องเติมลมอัตโนมัติ
สินค้าโปรโมชั่น
สายจ่ายน้ำมัน
หมวดสินค้า อุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน สายจ่ายน้ำมัน
 
 
ชื่อสินค้า : สายลง น้ำมัน 3 นิ้ว (ขายเป็นชุด)
รายละเอียด : สายไฮดรอลิกส์สีดำ ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 5 เมตร พร้อมหัวสายเชื่อมต่อ 2 ด้าน ใช่ส่งน้ำมันจากถังบรรทุกน้ำมันลงในถังน้ำมัน
ราคา : 12,500 บาท
สินค้าคงเหลือ : ไม่มี
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ยังไม่รวมค่าจัดส่ง