ตู้จ่ายน้ำมัน
ถังน้ำมัน
อุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน
อุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำมัน
เครื่องวัดระดับน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน (Automatic Tank Gauging)
ระบบควบคุมการขายน้ำมันอัตโนมัติ POS
เครื่องเติมลมอัตโนมัติ
สินค้าโปรโมชั่น
สายจ่ายน้ำมัน
หมวดสินค้า อุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน สายจ่ายน้ำมัน
 
 
ชื่อสินค้า : สายจ่ายน้ำมัน Fitflex-SENDAI JAPAN-1
รายละเอียด : เป็นอุปกรณ์ที่ต่อระหว่างตู้จ่ายน้ำมันกับมือจ่ายหรือข้ออ่อนต่อตรงหมุนได้สายสีดำ แบบลวดถัก 2 ชั้น อย่างดี ขนาด ¾”ยาว 15 ฟุต ( 4.5 เมตร) พร้อมหัวสายขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับเป็นสายส่งน้ำมัน ดีเซลและเบนซิน
ราคา : 1,850 บาท
สินค้าคงเหลือ : มี
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ยังไม่รวมค่าจัดส่ง