ตู้จ่ายน้ำมัน
ถังน้ำมัน
อุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน
อุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำมัน
เครื่องวัดระดับน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน (Automatic Tank Gauging)
ระบบควบคุมการขายน้ำมันอัตโนมัติ POS
เครื่องเติมลมอัตโนมัติ
สินค้าโปรโมชั่น
อุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำมัน
หมวดสินค้า อุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำมัน
 
 
ชื่อสินค้า : น้ำยาวัดน้ำในแก๊สโซฮอล SAR Gel
รายละเอียด : หลอดบรรจุ ขนาด 1o ออนซ์ มีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวใช้ตรวจสอบน้ำในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในก้นถังน้ำมันโดยทาที่ปลายไม้วัด าพบว่ามีน้ำปนในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จะเปลี่ยนเป็นสีแดง
ราคา : 850 บาท
สินค้าคงเหลือ : มี
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ยังไม่รวมค่าจัดส่ง