ตู้จ่ายน้ำมัน
ถังน้ำมัน
สินค้าโปรโมชั่น
อุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมัน
อุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำมัน
เครื่องวัดระดับน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน (Automatic Tank Gauging)
ระบบควบคุมการขายน้ำมันอัตโนมัติ POS
เครื่องเติมลมอัตโนมัติ
เครื่องวัดระดับน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน (Automatic Tank Gauging)
หมวดสินค้า เครื่องวัดระดับน้ำมัน ถังน้ำมันใต้ดิน (Automatic Tank Gauging)
 
 
ชื่อสินค้า : ระบบตรวจวัดระดับน้ำมันในถังใต้ดิน ATG
รายละเอียด :
สามารถเป็นเครื่องมือช่วยบริหารสต็อกน้ำมัน
สามารถแสดงผลและแจ้งเตือนสถานะต่างๆ
ความสะดวกสบาย ผู้บริหารดูระดับน้ำมันได้จากมือถือ
ราคา : บาท
สินค้าคงเหลือ : ไม่มี
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ยังไม่รวมค่าจัดส่ง