พนักงานประมาณราคา (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
1 อัตรา
วิศวกรการตลาด (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
1 อัตรา
1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
5. สำเนาใบสำคัญทางทหาร (ถ้ามี)
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่
2. เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด
  เลขที่ 86 อาคารเพียวเพลสรามคำแหง ชั้น 2
  ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์ 0-2515-9091
  โทรสาร 0-2515-9098
  อีเมล์ hrpure@rpcthai.com
3. หรือส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์ hrpure@rpcthai.com